VBO

Als makelaarskantoor hebben wij ervoor gekozen ons aan te sluiten bij branchevereniging VBO.VBO Makelaar is de branchevereniging voor vakbekwame en betrouwbare makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Zij behartigt de belangen van en verleent diensten aan haar leden teneinde hen te ondersteunen in het ondernemerschap en bij de beroepsuitoefening.VBO Makelaar biedt haar leden praktische ondersteuning in dienstverlening en belangenbehartiging middels het toegankelijk kenniscentrum.

Waarom zou ú voor een VBO makelaar kiezen?

De VBO-leden zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst op hun vakkennis. Zij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, hun dienstverlening wordt gewaarborgd door de VBO Beroeps- en Gedragscode. Zij zijn gecertificeerd volgens het ISO 17024 persoonscertificaat van DNV. Zowel het certificatieschema voor makelaar/taxateur onroerende zaken als het certificatieschema bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed van DNV zijn als enige geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, de hoogste erkenning voor een certificeringsregeling. De gecertificeerde VBO-makelaars en -taxateurs staan ingeschreven in het kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan inschrijving stelt. Op hun handelen wordt bovendien toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege.

Om hun cliënten nog meer zekerheid te geven, werken de VBO-leden volgens de Algemene (Consumenten)voorwaarden. Zij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij en beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. VBO makelaars en taxateurs zijn verplicht naast hun lokale kennis ook hun professionele kennis op het gebied van makelen en taxeren, maar bijvoorbeeld ook hun juridische en fiscale kennis, actueel te houden door middel van permanente educatie.

Recent bekeken