(gevalideerde) Woningtaxatie nodig?

Heeft u een woningtaxatie nodig omdat u een hypotheek heeft aangevraagd? Of heeft u een taxatierapport nodig voor de belastingdienst of voor uw verzekeraar? Geen probleem, wij kunnnen op korte termijn het gewenste rapport voor u verzorgen.

Certificering en inschrijvingen

Onze makelaar Joyce Niederer is gecertificeerd door het Det Norske Veritas (DNV) en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM) en het onlangs opgerichte NRVT register. Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Samenwerking met dit validatie-instituut betekent dat:
• de taxateur beschikt over een uitgebreide database van vergelijkbare woningen
• het taxatierapport voldoet aan de eisen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
• het taxatierapport wordt geaccepteerd door financiële instellingen

Inhoud taxatierapport

Het taxatierapport wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelementen van de NRVT en de meest actuele versie van de Internationale Valuations Standards (EVS) en/of de meest actuele versie van de International Valuations Standards (IVS) .

Het rapport bevat:
• de taxatiewaarde
• de oppervlakte en inhoud volgens de uniforme NEN2580 norm
• een goed leesbare onderbouwing waarin bijvoorbeeld onderhoudsstaat, wijkgegevens, gebruikte materialen, kadastrale gegevens zijn opgenomen
• modelmatige waarden van vergelijkbare huizen
• diverse foto's van de woning

De taxateur voegt bijlagen in de vorm van rapportage over de bodemgesteldheid als ook van de fundering.

Verder geeft de taxateur inzicht in energiebesparende voorzieningen die er zijn getroffen en mogelijk nog te maken zijn. Als u voornemens bent om een verbouwing uit te voeren, wordt u gevraagd een verbouwingsspecificatie in te vullen, waarbij de specifiaties van energiebesparende maatregelen worden verwerkt via een rapportage energiebesparingsverkenner van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor het uitvoeren van de taxatie zijn het eigendomsbewijs van de woning, kadastrale gegevens en de bouwtekeningen noodzakelijk. Als het te taxeren object een appartement betreft, dan zijn gegevens van de Vereniging van Eigenaren ook van belang, zoals vergaderstukken, de balans en de begroting.

Recent bekeken